Special offers

Posebne ponude

Svaki boravak u Squarenine hotelu pruža jedinstveno iskustvo, svaki apartman je priča za sebe.
Svaki detalj je bitan i može biti presudan u Vašem sveukupnom utsiku i učiniti Vas našim stalnim gostom. Predstavljamo Vam posebne ponude, korak dalje od očekivanog.